ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI – ŚWIĘTO POLSKIEJ PRZYRODY
środa, 25 maja 2016 10:04

Już po raz szósty uczniowie gimnazjum obchodzili to piękne święto będące wyrazem szacunku do przyrody, a zarazem okazją do potwierdzenia pamięci i wyrażenia sympatii do drugiej osoby. Jak zwykle w tym dniu działała poczta kwiatowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele klas zasiali kwiaty niezapominajki na przygotowanym wcześniej przed szkołą klombie. W świetlicy szkolnej zaprezentowano prace malarskie i fotograficzne uczniów i absolwentów naszej szkoły. Tytuł wystawy: „Przyroda w malarstwie i obiektywie”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Piękne prace podziwiali Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie. Tak wiec cytując Alberta Einsteina: „Wpatrz się głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”

E. Komorowska – Jasik

E. Grzegórzko

A. Lewandowska – Włodarczyk

A. Adamek - Grzybek

Już po raz szósty uczniowie gimnazjum obchodzili to piękne święto będące wyrazem szacunku do przyrody, a zarazem okazją do potwierdzenia pamięci i wyrażenia sympatii do drugiej osoby.

Jak zwykle w tym dniu działała poczta kwiatowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele klas zasiali kwiaty niezapominajki na przygotowanym wcześniej przed szkołą klombie. W świetlicy szkolnej zaprezentowano prace malarskie i fotograficzne uczniów i absolwentów naszej szkoły. Tytuł wystawy: „Przyroda w malarstwie i obiektywie”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Piękne prace podziwiali Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

Tak wiec cytując Alberta Einsteina: „Wpatrz się głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”

E. Komorowska – Jasik

E. Grzegórzko

A. Lewandowska – Włodarczyk

A. Adamek - Grzybek

 
Pomagamy dzieciom w Afryce
niedziela, 22 maja 2016 07:14

Od lutego do maja szkolny  Klub Młodego Obywatela realizował projekt „Jak pomagać dzieciom w Afryce?”  Dzięki niemu  uczestniczyliśmy w zajęciach, dzięki którym poznaliśmy lepiej warunki życia i problemy naszych rówieśników na tym kontynencie, przygotowaliśmy na ten temat prezentację, którą gimnazjaliści zobaczyli w trakcie godzin wychowawczych, a potem nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Dzieci Afryki”.

Zorganizowaliśmy w szkole  dwie akcje charytatywne:  Piórniki dla Afryki i Okulary dla Afryki.  Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców  i nauczycieli udało nam się zebrać 61 par okularów słonecznych i korekcyjnych.  Nasi afgańscy koledzy otrzymają od nas 16 piórników, które już niebawem trafią do szkoły św. Alojzego w Abong-Mbang oraz szkoły św. Pawła Apostoła w Djouth w Kamerunie.

Nasza akcja promocyjna

Pakujemy okulary

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. Zachęcamy do indywidualnego udziału w tych przedsięwzięciach- więcej informacji na stronie: http://dzieciafryki.com/

Klub Młodego Obywatela

 
VI Diecezjalny Konkurs Literacki i Fotograficzny
wtorek, 17 maja 2016 17:39

Finał VI Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego, w tym roku zatytułowanego ”Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, odbył się 11.05.2016r. w Miejskim Ośrodki Kultury w Wojkowicach. Na uroczystość przybyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich opiekunowie  oraz goście, którzy swoim autorytetem wspierali tę inicjatywę. Organizatorami VII edycji konkursu byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Gimnazjum w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Honorowym patronatem konkurs objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak, p. Arkadiusz Watoła Starosta Będziński, p. Tomasz Szczerba Burmistrz Miasta Wojkowice, p. Grzegorz Raczek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy na wskazany przez organizatorów temat. Praca mogła mieć formę: literacką (proza, poezja), fotograficzną  lub fotoreportażu (forma prezentacji multimedialnej lub filmu). Celem tegorocznego konkursu było kształtowanie dojrzałej wiary i pogłębianie relacji z Bogiem poprzez refleksję nad tematyką Bożego Miłosierdzia, duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, ożywienie osobistej wiary w Nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia Bożego. Na konkurs nadesłano 41 prac: 17 w kategorii literackiej oraz 24 w kategorii fotograficznej i multimedialnej.

Komisja, która obradowała w składzie:
ksiądz dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, p. Janina Lazur – Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii, ks. Tomasz Zmarzły – redaktor edycji sosnowieckiej tygodnika „Niedziela”, p. Wojciech Borkowski – fotograf, przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach.

W kategorii „proza”:

I miejsce: Barbara Popiel z Gimnazjum w Wojkowicach,

II miejsce: Julia Bujoczek z Gimnazjum w Wojkowicach,

III miejsce: Karolina Pawlik z Gimnazjum nr 3 w Czeladzi

Wyróżnienia: Hanna Białas z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Sara Sieradzka z I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Marcin Kubański z Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu.

W kategorii „poezja”:

III miejsce: Sara Bagińska z V Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej,

Wyróżnienia: Magdalena Janus z Gimnazjum nr 14 w Sosnowcu i Jakub Kowalski z I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej.

W kategorii „fotografia i multimedia”:

I miejsce: Mateusz Król z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,

II miejsce: Szkolne Koło CARITAS z Gimnazjum w Rogoźniku,

III miejsce: Wiktoria Skowron z Gimnazjum nr 2 w Czeladzi,

Wyróżnienia: Weronika Sierak z Technikum nr 7 w Sosnowcu, Magdalena Stanek z

Gimnazjum nr 3 w Olkuszu, Aleksandra Gajowiec z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej, Katarzyna Kowal z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Klaudia Mendlewicz z Technikum nr 7 w Sosnowcu.

Dziękujemy sponsorom, bez których nie byłoby cennych i wspaniałych nagród. W tym roku były to: tablety, power banki, słuchawki, głośniki, karty pamięci, sesja fotograficzna, książki, płyty, „Cordimiserina”, albumy. Nagrody oprócz organizatorów sponsorowali: p. Arkadiusz Watoła – Starost Będziński, p. Tomasz Szczerba - Burmistrz Miasta Wojkowice, Rada Miasta Wojkowice, ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ks. prałat Ryszard Adrjanek – proboszcz parafii pw. św. Antoniego Wojkowicach, ks. kan. Jarosław Wolski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi, ks. Krzysztof Majcherczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach, Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego” w Wojkowicach, ks. kan. Janusz Grela – Dziekan dekanatu czeladzkiego, ks. Zbigniew Bigaj – proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Czeladzi, ks. Włodzimierz Machura – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Czeladzi, p. Waldemar Andzel – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Wojciech Borkowski – fotograf.

Organizację przedsięwzięcia wsparły także stowarzyszenia działające w Wojkowicach: Stowarzyszenie „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie  „Aktywny Wojkowicki Senior” przygotowując poczęstunek dla uczestników i gości.

Szczególnie gorąco dziękujemy Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością Finał Konkursu. A byli to:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak,
p. Emil Bystrowski – Wicestarosta Będziński,
p. Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice,

ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
p. dr Paweł Matyszkiewicz – konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenie Nauczycieli „WOM” w Katowicach

p. Renata Zmarzlińska- Kulik - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie

p. Bożena Magaczewska – Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania w Wojkowicach,

p. Teresa Płoszaj – Binko – Radna Powiatu Będzińskiego, Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Promocji,

p. Barbarę Rogalską Radną Miasta Wojkowice

p. Dorota Białek – reprezentująca p. Waldemara Andzel – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

ks. kan. Janusz Grela – Dziekan dekanatu czeladzkiego, proboszcz parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi,
ks. prałat Ryszard Adrjanek Proboszcz parafii pw. Św. Antoniego w Wojkowicach

ks. prałat Tadeusz Kamiński,

ks. kan. Marian Jankowski,

ks. kan. Jarosław Wolski – Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Czeladzi,
ks. Tomasz Zmarzły – redaktor edycji sosnowieckiej tygodnika „Niedziela”,

p. Danuta Malejewska – Prezes Stowarzyszenia „Godność i Praca”

członkowie  Stowarzyszenia „Godność i Praca”. Klub Integracji Społecznej,

członkowie Stowarzyszenia „Aktywny Wojkowicki Senior”

p. Mariola Kozieł – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Czeladzi,
p. Anna Augustyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Wojkowicach,

p. Mirosława Całka – Dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach,

p. Barbara Pawlak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Zwycięzcom i nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów a na kolejną edycję konkursu zapraszamy za rok!

Tekst: Justyna Pitas

Zdjęcia: Katarzyna Całka, Sandra Noelle

 
Zmiana adresu poczty e-mail
czwartek, 12 maja 2016 15:05

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasz dotychczasowy adres poczty email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. został zastąpiony nowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wszelka korespondencja wysłana na stary adres zostanie automatycznie dostarczona na nowy. Nie ma konieczności ponownego przesyłania wiadomości na nowy adres. Adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zostanie całkowicie wyłączony z użycia z dniem 01-07-2016

 
Gra Edukacyjna – „Łebski Traper IV”
poniedziałek, 16 maja 2016 12:26

1 maja 2016r. w wojkowickim parku odbyła się IV edycja gry edukacyjnej pod nazwą ,,Łebski Traper”. To oryginalne wydarzenie edukacyjne objęli patronatem: Starosta Będziński Arkadiusz Watoła oraz  Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba. W oficjalnym otwarciu rozgrywek uczestniczyły także: Mirosława Całka dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach oraz Anna Augustyńska dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Stanowiska dydaktyczne i bieg na orientację przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  oraz Gimnazjum w Wojkowicach .Celem tegoż przedsięwzięcia było: propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu, ukazanie ciekawych i pięknych miejsc Wojkowic a także kształcenie umiejętności logicznego myślenia, stosowanie praw fizyki i matematyki w życiu codziennym. Traperzy, którzy przybyli do Wojkowic z Piekar Śląskich, Czeladzi, Siemoni , Rogoźnika oraz tutejszego Gimnazjum sprawdzili również swoje praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w koronnej dyscyplinie czyli biegu na orientację. Po raz drugi w tym roku wybrani uczniowie wzięli również udział w widowiskowej  konkurencji pt: „Z nami bezpieczniej”. Zawodnicy pod okiem wykwalifikowanego instruktora nauki jazdy siedząc za kierownicą manewrowali samochodem pomiędzy przeszkodami a dla utrudnienia na samochodzie został umieszczony talerz Stewarda. W wyniku prowadzonej rywalizacji pomiędzy drużynami wyłoniono zwycięzców poszczególnych konkurencji i tak:

Tytuł najlepszego kierowcy, bieg na orientację oraz całą Grę Edukacyjną Łebski Traper IV wygrała drużyna z Gimnazjum w Siemoni , II miejsce wywalczyła drużyna z MZS – Gimnazjum nr 1 w Czeladzi a III miejsce przypadło uczniom z ZSPG w Rogoźniku .

Zwycięzców we wszystkich kategoriach uhonorowali: Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba  oraz Dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach Mirosława Całka wręczając pamiątkowe puchary. „Łebski Traper” wpisał się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Wojkowicach, zatem zapraszamy wszystkich za rok na V już edycję tego przedsięwzięcia.

Zwycięzcom  i wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i gratulujemy zajętych miejsc.

 
Program „Równać Szanse”
czwartek, 12 maja 2016 14:57

Uczniowie I i II klasy Gimnazjum w Wojkowicach biorą udział w programie „Równać Szanse” – Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Nasz projekt nosi nazwę:

„MŁODOŚĆ + DOŚWIADCZENIE = PODWÓJNA SIŁA”

Realizujemy w nim dużo działań związanych z aktywnością fizyczną m.inn. – „Taniec to energia” pod okiem instruktora jampstyle, rozwijamy swoją ekspresję twórczą, organizujemy pokazy tańca np. „Lubię to” we współpracy z MOK w Wojkowicach i Aktywnym Wojkowickim Seniorem. Maj to cykl zajęć sportowych, popularyzujących aktywność ruchową, a czerwiec to nasze świętowanie projektu w Miejskim Parku w Wojkowicach z udziałem seniorów AWS, rodziców, nauczycieli i naszych koleżanek i kolegów. Chcemy też „Zatrzymać w czasie”, czyli zorganizować konkurs na najlepszą fotografię z naszej imprezy. Mamy swój profil na facebooku – „Podwójna siła”, na którym dzielimy się informacjami o swoich działaniach. Wiemy już teraz, że udział w projekcie uczy nas pracy w grupie, kontaktów z innymi osobami i w różnym wieku; pozwala zaprezentować naszą pasję, hobby, wyrazić nasze emocje. Zachęcamy nasze koleżanki i kolegów do każdej aktywności fizycznej, ruchowej i do rozwijania swoich zainteresowań oraz poznawania nowych ludzi.

 

Młodzież z projektu

„Równać Szanse”

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"Szko³a z klas±