FIFA15 - dzień 5
środa, 22 kwietnia 2015 16:54

FINAŁY

Mecz o Mistrzostwo Gimnazjum

Jakub Polak - Marcel Sowa

1  :   5

1  :  2

Mecz o III miejsce

Robert Liszka - Dawid Wojda

3  :  2

3  :  0


Mecz o I miejsce

Maciej Zeman - Krystian Rzepa

7  :  2

2  :  0


Mistrz Gimnazjum

Marcel Sowa

 

Klasyfikacja końcowa Turnieju FIFA 15

I . Maciej Zeman

II. Krystian Rzepa

III. Robert Liszka


 
VI Diecezjalny Konkurs Literacki i Fotograficzny
wtorek, 21 kwietnia 2015 07:03

Finał VI Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego, w tym roku zatytułowanego Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, odbył się 14.04.2015 r. w Miejskim Ośrodki Kultury w Wojkowicach. Na uroczystość przybyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich opiekunowie  oraz goście, którzy swoim autorytetem wspierali tę inicjatywę. Organizatorami VI edycji konkursu byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Gimnazjum w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Honorowym patronatem konkurs objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak, p. Arkadiusz Watoła Starosta Będziński, p. Tomasz Szczerba Burmistrz Miasta Wojkowice, p. Grzegorz Raczek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy na wskazany przez organizatorów temat. Praca mogła mieć formę: literacką (proza, poezja), fotograficzną  lub fotoreportażu (forma prezentacji multimedialnej lub filmu). Zadaniem autorów prac było: ukazanie nawrócenia jako przemiany wewnętrznej łączącej się z osobistym świadectwem wiary, przemiany będącej owocem spotkania ze słowem Bożym prowadzącym do nowej relacji z Bogiem, przedstawienie znaczenia wartości Słowa Bożego oraz potrzeby dawania świadectwa chrześcijańskiego życia na co dzień. Na tegoroczny konkurs nadesłano 38 prac: 19 w kategorii literackiej oraz 19 w kategorii fotograficznej i multimedialnej.Komisja, która obradowała w składzie: ksiądz dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, p. Janina Lazur – Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii, ks. Tomasz Zmarzły – redaktor edycji sosnowieckiej tygodnika „Niedziela”, p. Wojciech Borkowski – fotograf przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach.

W kategorii „poezja”:

I miejsce: Sara Bagińska z V Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej,

II miejsce: Anna Chlebica z I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej oraz Mateusz Lędźwa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach,

III miejsce: Kamil Kremer z Gimnazjum nr 3 w Jaworznie,

Wyróżnienia: Michał Soliński z Technikum nr 5 w Sosnowcu oraz Magdalena Janus z Gimnazjum nr 14 w Sosnowcu.

W kategorii „proza”:

I miejsce: Barbara Popiel z Gimnazjum w Wojkowicach,

II miejsce: Magdalena Kotela z III Liceum Ogólnokształcące w Będzinie oraz Hanna Białas z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach,

III miejsce: Marcin Kubański z Gimnazjum w Kluczach.

W kategorii „fotografia i multimedia”:

I miejsce: Paulina Kulawik z Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu,

II miejsce: Weronika Sierak z Technikum nr 7 w Sosnowcu,

III miejsce: Magdalena Staśko z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu,

Wyróżnienia: Nadia Majda z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, Marta Lis z II Liceum go w Będzinie, Paula Oruba  z Zespołu Szkół nr 3 Olkusz oraz Anna Pruszowska z V Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. Oprawę artystyczną uroczystości wręczenia nagród przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Zaprezentowali oni nagrodzone utwory poetyckie oraz wykonaniem utworów wokalno - muzycznych ubogacili uroczystość. Dziękujemy sponsorom, bez których nie byłoby cennych i wspaniałych nagród. Nagrody oprócz organizatorów sponsorowali: p. Tomasz Szczerba - Burmistrz Miasta Wojkowice, ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ks. kan. Jarosław Wolski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi, ks. Krzysztof Majcherczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach, ks. prałat Ryszard Adrjanek – proboszcz parafii pw. św. Antoniego Wojkowicach, Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego” w Wojkowicach, Rada Miasta Wojkowice, p. Arkadiusz Watoła – Starost Będziński, ks. kan. Janusz Grela – Dziekan dekanatu czeladzkiego, ks. Zbigniew Bigaj – proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Czeladzi, p. Danuta Malejewska – Prezes Stowarzyszenia „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej, p. Radosław Rabus – Szkoła Nauki Jazdy „Professional”. Szczególnie gorąco dziękujemy Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością Finał Konkursu. A byli to:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak,
p. Waldemar Andzel – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

p. Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice,

p. Marek Kopczacki – Naczelnik Wydziały Promocji Starostwa Będzińskiego reprezentujący p. Arkadiusza Watołę – Starostę Będzińskiego,
ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
p. Bożena Magaczewska – Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania w Wojkowicach,

ks. kan. Janusz Grela – Dziekan dekanatu czeladzkiego, proboszcz parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi,
ks. Krzysztof Majcherczyk – Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP Wojkowicach – Żychcicach,

ks. kan. Jarosław Wolski – Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Czeladzi,
p. Teresa Płoszaj – Binko – Radna Powiatu Będzińskiego, Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Promocji,

p. Dorota Kowalik – Radna Powiatu Będzińskiego,

p. Danuta Malejewska – Prezes Stowarzyszenia „Godność i Praca”. Klub Integracji Społecznej,

ks. Tomasz Zmarzły,

ks. kan. Marian Jankowski,

ks. prałat Tadeusz Kamiński,

p. Anna Augustyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Wojkowicach,

p. Mirosława Całka – Dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach,

p. Mariola Kozieł – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Czeladzi,
p. Małgorzata Nowak – Dyrektor Gimnazjum nr 14 w Sosnowcu,

p. Barbara Pawlak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Zwycięzcom i nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów a na kolejną edycję konkursu zapraszamy za rok!

 

Justyna Pitas

 
Uroczyste otwarcie pracowni fizyczno-chemicznej
niedziela, 19 kwietnia 2015 18:11

W dniu 15.04.2015  odbyło się otwarcie pracowni fizyczno-chemicznej. Na zakup nowoczesnej pracowni oraz wyposażenia jej w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały oraz kompleksowy remont pomieszczenia na pracownię, przeznaczono kwotę 62 035,00 zł, pozyskaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w grudniu 2014 roku. Decyzja Pana Tomasza Szczerby o przeznaczeniu wzmiankowanych środków, właśnie na zobrazowaną poniżej pracownię, była jedną z tych pierwszych długo oczekiwanych przez dyrekcję Gimnazjum w Wojkowicach. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania Bożena Magaczewska oraz Dyrektor Gimnazjum Mirosława Całka. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba, przedstawiciele Rady Miasta Wojkowice, dyrektorzy wojkowickich placówek oświatowych, przewodniczący oraz sekretarz Rady Rodziców. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali eksperymenty, które przekonały wszystkich, że zarówno fizyka jak i chemia to dwie interesujące sfery nauki.

 

 
DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM
niedziela, 19 kwietnia 2015 12:19

9 kwietnia 2015 roku uczniowie klas VI – tych SP 1 i SP 3 gościli w naszym Gimnazjum. W czasie wizyty obejrzeli program artystyczny oraz prezentację na temat szkoły przygotowane przez starszych kolegów. Kolejnym punktem spotkania był udział w warsztatach z j. niemieckiego, j. angielskiego, fizyki i chemii, prowadzonych przez gimnazjalistów pod fachową opieką nauczycieli. Dodatkową atrakcją był słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że naszym młodszym kolegom wizyta się podobała i we wrześniu zawitają w progi naszego Gimnazjum jako uczniowie klas pierwszych.

 
II Międzygimnazjalny Konkurs Propagowania Języków Obcych
sobota, 18 kwietnia 2015 08:50

Dnia 26.03.2015 odbył się w naszej szkole III Międzygimnazjalny Konkurs Propagowania Języków Obcych o zasięgu powiatowym. W tym dniu gościliśmy kolegów i koleżanki z gimnazjów z Będzina, Czeladzi, Nowej Wsi oraz Mierzęcic wraz z opiekunami. Podobnie jak w zeszłym roku wszyscy uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego. W zadaniach konkursowych zmierzyli się z rozumieniem tekstu ze słuchu, rozumieniem tekstu czytanego, zadaniami na funkcje i środki językowe, wiadomościami z gramatyki, komunikacji oraz musieli wykazać się wiedzą na temat krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych. Po części konkursowej wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie obejrzeli ciekawy film przy słodkim poczęstunku.

Oto laureaci III Międzygimnazjalnego Konkurs Propagowania Języków Obcych:

1 miejsce – Katarzyna Mazurska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi

2 miejsce - Monika Skrzypiec – Gimnazjum Wojkowice

3 miejsce – Radosław Jędrzejek – Gimnazjum Wojkowice

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy językowej!

W tym miejscu kierujemy specjalne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do zorganizowania tego konkursu w naszym Gimnazjum:

- Pani Dyrektor, Mirosławie Całce

- Naszym sponsorom, którymi byli:

• Biuro Promocji Miasta Wojkowice

• Szkoła Językowa „Simply the best” z Sosnowca

• Firma szkoleniowa „Europartner”  www.europartner.edu.pl

• Rada Rodziców przy Gimnazjum w Wojkowicach

- Sandrze Perz i Wiktorii Łysakowskiej za pomoc w przygotowaniach oraz w trakcie

konkursu.

Organizatorki:

Agnieszka Adamek

Adriana Włodarczyk


 
Cztery pory roku
czwartek, 16 kwietnia 2015 20:16

WIECZOREK POETYCKO – MUZYCZNY W GIMNAZJUM

„ Cztery pory roku” to tytuł wieczorku poetycko – muzycznego przygotowanego przez dużą grupę uczniów naszej szkoły dla lokalnego środowiska.

26 marca 2015 roku zaproszeni goście zebrali się w świetlicy szkolnej, aby posłuchać utworów poetyckich, których tematem były wiosna, lato, jesień, zima. Spotkanie uprzyjemniły utwory muzyczne nawiązujące do tematyki imprezy. Wieczór upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

Elżbieta Komorowska – Jasik

Danuta Pawełczyk

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

Dyrekcja:

gimnazjum@wojkowice.pl


 width="140"

 

Szko³a z klas±