Konkurs historyczny
środa, 17 września 2014 17:42

Uwaga! Konkurs historyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie:  „Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia” .

Na stronie: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/henryk-slawik-przywrocic-od-zapomnienia/ znajdziecie regulamin i literaturę.

Chętnych zapraszamy też na zajęcia przygotowujące do konkursu w czasie konsultacji z historii: w środę po 7. godz. lekcyjnej w sali nr 10.

Agata Ligęza, Irena Lisowska- Krypciak

 
Nowy system oceniania- propozycja
wtorek, 16 września 2014 14:46

Drodzy Rodzice

Proszę o zapoznanie się z propozycją nowego systemu oceniania zachowania. Wszelkie uwagi prosimy kierować do wychowawców klas lub dyrektora szkoły.


Mirosława Całka- dyrektor Gimnazjum

Nowy system oceniania- propozycja: pobierz

Tabela zachowanie 2014: pobierz

 
Grupowe ubezpieczenie "PRYMUS"
wtorek, 16 września 2014 13:52

Przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum z pośród wielu ofert wybrali ubezpieczanie dla uczniów SKOK UBEZPIECZENIA 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego "PRYMUS"

 
NARODOWE CZYTANIE
sobota, 13 września 2014 18:23

Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry. W tym roku pan prezydent Bronisław Komorowski zaprosił wszystkich do czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Nasza szkoła włączyła się w tą ogólnopolską akcję. Słowo wstępne wygłosiła p. L. Płazińska. Wspólne czytanie wybranych przez nasze polonistki fragmentów „Ogniem i mieczem” zainaugurowała Pani Dyrektor, Mirosława Całka w świetlicy szkolnej. Następnie kolejne fragmenty odczytali p. A. Włodarczyk i p. A. Adamek oraz chętni przedstawiciele każdej z klas.

Jak napisał pan prezydent w swoim orędziu: „ Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo choć doskonale znamy treść jego książek, to przecież podczas każdej kolejnej lektury na nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wołodyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to również doskonały moment, by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach.”

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu „Narodowego Czytania” w naszym gimnazjum oraz wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu.

 
Stypendia socjalne dla uczniów
środa, 10 września 2014 17:38

UWAGA!!!

Stypendia socjalne dla uczniów

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

O stypendium może się starać uczeń, którego miesięczny dochód netto na

członka rodziny nie przekracza 456 zł.

Ważnym elementem wskazującym na potrzebę pomocy może być:

· bezrobocie,

· niepełnosprawność,

· ciężka lub długotrwała choroba,

· wielodzietność,

· brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizm lub narkomania,

· Niepełna rodzina

· zdarzenia losowe.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Wojkowice :

1. Miesięczna wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

2. Stypendium szkolne może być przyznane w następujących formach:

· całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

· pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, niezbędnego wyposażenia ucznia,

· całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, po uprzednim przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Jana III Sobieskiego 125 pokój nr 1 do dnia 15 września 2014 r.


Wniosek do pobrania: docpdf


REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

O stypendium może się starać uczeń, którego miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza 456 zł.

 

Ważnym elementem wskazującym na potrzebę pomocy może być:

· bezrobocie,

· niepełnosprawność,

· ciężka lub długotrwała choroba,

· wielodzietność,

· brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizm lub narkomania,

· Niepełna rodzina

· zdarzenia losowe.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Wojkowice :

1. Miesięczna wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

2. Stypendium szkolne może być przyznane w następujących formach:

· całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

· pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, niezbędnego wyposażenia ucznia,

· całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, po uprzednim przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Jana III Sobieskiego 125 pokój nr 1 do dnia 15 września 2014 r.

Wniosek do pobrabia

 
Wojkowickie Gimnazjum w nowym roku szkolnym
środa, 10 września 2014 17:12

Pierwszego września, po wakacyjnym odpoczynku zawitało w naszych murach 177 gimnazjalistów. Pierwszą klasę rozpoczęło 52 uczniów. Pani dyrektor Mirosława Całka bardzo serdecznie powitała  młodzież, rodziców, nauczycieli i pracowników naszej placówki. Przedstawiła też misję i wizję gimnazjum, zwracając szczególną uwagę na dobro dziecka, przyjazną atmosferę i dbanie o wysoki poziom nauczania. Podkreśliła, że głównym celem edukacyjnym placówki jest dążenie do bycia szkołą „dla przyszłości”, a więc nauka kreatywności, wrażliwości i odpowiedzialności za siebie i własny rozwój. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i dbając o ich wszechstronny rozwój, proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Każdy uczeń może dokonać wyboru zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami intelektualnymi. Są to m.in. Klub Młodego Obywatela, Akademia Teatralna, koła przedmiotowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Praca w wolontariacie, udział w akcjach charytatywnych, realizacja ciekawych projektów, debaty, liczne konkursy, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz spektakle, które organizują dla społeczności szkolnej i mieszkańców Wojkowic gimnazjaliści   z nauczycielami.

Niewątpliwie nowością w tym roku szkolnym jest klasa z poszerzoną ofertą zajęć sportowych. Nowo otwarty kompleks sportowy oraz wyremontowana w 100% sala gimnastyczna sprawiły, że szkoła dysponuje odpowiednią bazą treningową oraz sprzętem sportowym. Ukierunkowany program szkolenia sportowego, ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów w kierunku piłki nożnej chłopców i siatkówki dziewcząt. Za zgodą organu prowadzącego ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych, który wynosi 6 godzin tygodniowo. W ich ramach realizowane będą obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w liczbie 3 godzin  oraz 3 godziny tygodniowo przeznaczone na realizację programu sportowego. W okresie od 15 listopada do 15 marca nasi sportowcy będą rozwijać również swoje umiejętności pływackie.  A tak już dzisiaj prezentują się uczniowie klasy sportowej!

Na początku roku  szkolnego pragniemy też pochwalić się wynikami egzaminu gimnazjalnego naszych, już w tym momencie, absolwentów. Wyniki z każdej jego części  potwierdzają skuteczność działań edukacyjnych, satysfakcjonuje nas, że nie odbiegają od poziomu wiedzy uczniów w powiecie i województwie.  Na wyróżnienie zasługuje wynik z  historii,  który jest wyższy od województwa. Przed nami kolejny rok wytężonej pracy, życzymy więc nauczycielom i uczniom  inspiracji do aktywności i kreatywności, cierpliwego dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

Danuta Pawełczyk

Magdalena Polarz

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

Dyrekcja:

gimnazjum@wojkowice.pl


 width="140"

 

Szko³a z klas±